Kano

Lytt til lyden av ei åre. Å padle kano gjev deg ei oppleving i eitt med naturen. I Skjåk er det mange moglegheiter for kanopadling med enkel tilgang. Stille fjellvatn, lette elvestryk eller ein tur på Skim der elva flyt brei og roleg på veg mot Lom.

Gjeilo camping ligg 10 km frå Bismo sentrum i retning Lom. Her er det mogleg å leie kano for ein idyllisk padletur på Skim.