Flytt hit

Er du på leit etter det gode liv, ein ny plass å bu? Ein stad der tida kan brukast til det som betyr noko for akkurat deg?  Ein stad der det er godt å vera for både ung og gamal?

Skjåk gjev deg livskvalitet i kvardagen.

Velkomst i Skjåk

Er du ny i Skjåk og ynskjer å bli betre kjent med bygda og kva som skjer her?
Vi på næringskontoret ynskjer å legge til rette for at du skal bli inkludert i bygda. Kontakt oss, så set vi deg i kontakt med ei lokal eldsjel eller representantar frå idrettslag eller andre organisasjonar du er interessert i å bli betre kjent med.

Kvifor Skjåk?

Å flytte til Skjåk er eit val av livsstil. Du kan gå på ski til arbeid. Sjå ein villreinflokk frå kontorglaset. Nyte synet av ein stor stjernehimmel på tur til treningssenteret. I Skjåk får du magiske augeblikk kvar dag, heile året!

Ved å bu i Skjåk har du moglegheit til å utgjere ein forskjell for mange menneske, enten det er på arbeid eller i fritida. Her er kvar person viktig, og alle kan bidra for å skape trivsel og gode opplevingar for seg sjølv og andre.

Det er så mangt i livet
du ventar deg og vil.
Men meir enn det å vera,
er det å høyre til.

Jan-Magnus Bruheim

10 grunnar til å flytte til Skjåk

1. God plass

Tid og rom til å leve og oppleve. I Skjåk får du mykje plass for pengane, både inne og ute.


2. Aktiv fritid

Aktive miljø innan idrett, friluftsliv, musikk og frivuljuge organisasjonar. Frå å bridge til juving, frå kor til gokart. Skjåk har eit rikt idretts- og kulturliv. Her finn du noko for ein kvar smak.


3. Du høyrer til

«Meir enn det å vera, er det å høyre til.» Kjensla er vanskeleg å beskrive i ord eller bilete. Den berre er der. Og det kjennes godt.


4. Folk veit kven du er

Alle kjenner til kvarandre. På ein liten plass som Skjåk går det raskt å få oversikt over kven du kan kontakte om kva. Det kan ta litt tid å bli godt kjent, men har du fyrst vorte ven med ein skjåkvêr, har du ein ven for livet.


5. Du trengs

Dugnadsanden lev. I Skjåk har vi for vane å hjelpe kvarandre når det trengs. Det du og dine vil bidra med, stort eller lite, betyr mykje for lokalsamfunnet. Hjå oss er det lett å vera med og gjere ein forskjel – om du vil.


6. Tørt som i Sahara

Paraply og regnklede er framandord for oss som bur her. Skjåk ligg i regnskuggen av dei høge fjella som omkransar oss. Dette gjev eit tørt og stabilt klima med 270 mm i året, omtrent som i Sahara.

7. Ein del av Nasjonalparkriket

Skjåk ligg midt i hjerte av Nasjonalparkriket. Midt mellom Jotunheimen, Breheimen og Reinheimen. Sov under open himmel. Drikk kaldt vatn frå ein bekk. Plukk bær. Nyt frisk luft. Heile 80 % av Skjåk er verna natur. Bli rik på utsikt eller rik på fridom. I nasjonalparkriket står du fritt til å velje.


8. Unike jakt- og fiskemoglegheitar

Prøv smaken av eigenfiska aure steikt på bål. Kjenn på spenninga på elgpost eller i reinsfjellet. Som innbyggar i Skjåk får du unike jaktrettar. Alle innbyggarane er garantert villreinjakt, og med eitt fiskekort kan du fiske i 200 vatn og 250 km elv i Skjåk Almenning.


9. Ski heile året

Gå på ski i shorts. Skisesongen i Skjåk har ingen start eller slutt. Stort løypenett av oppkøyrde løyper, skiheis, fjellskiturar, frikøyring og sommarskisenter som næraste nabo.


10. Gründerbygda

Skjåk er ei gründerbygd. Går du med ei gründerspire inni deg? Har du gode idear får du god støtte frå dyktige hjelpeapparat.

Servering på idylliske Nordigard Ramstad
Foto: Vegard Breie