Jobb i Skjåk

Skjåk kommune arbeider for å legge til rette for at familiar og enkeltpersonar skal lettare velgje å busette seg i Skjåk. I tillegg er vi opptekne av å skape bli-lyst ved å vera ein tilretteleggar som gjer at dei som kjem hit trivst best mogleg.