Fritidstilbod

I Skjåk bur det mange kreative menneske med stor ståpåvilje og høg dugnadsmoral. Det er grunn til eit mangfald av fritidsmoglegheitar og aktivitetar i Skjåk.