Foto: Skjåk Utvikling.

Sparebank1 Lom og Skjåk

Lokalbanken, Sparebank1 Lom og Skjåk, er ein sentral aktør i bygda – og bygdefolket sluttar i høg grad opp om banken sin. Har du eit bankærend som ikkje kan løysast digitalt, er det berre å stikke innom filealen i Bismo, som ligg rett ved Statoil-stasjonen. Det er sjølvsagt og døgnopen minibank her.