Søre Kvåle

Søre Kvåle er ein økologisk driven gard i solsida i Skjåk. Drifta består av produksjon av  potetsorten, Troll. Dei driv vekstskifte med nabogarden. Potetene har ikkje vore i nærleiken av kunstgjødsel og sprøytemidlar og du får kjøpt dei direkte frå garden. 

Kontakt: 
Jan Erik Mæluhm, telefon 975 51 501.