Foto: Skjåk Utvikling.

Ottadalen Installasjon

Ottadalen Installasjon er ein stor aktør i bygda når del gjeld el-installasjonar av alle typar. Men i Bismo har dei og ein butikk, kor du til dømes kan få datasupport, kjøpe belysning, varmepumper, brann- og innbruddsalarmar, telefon, datakabler, parabol/antenner/digitale bakkemottakarar og så vidare. Butikken ligg vest for Kjøpesenteret, rett ved Skjåk Bil.

Besøk Ottadalen Installasjon her. 
Besøk Ottadalen Installasjon (Facebook) her.