Frå Trio-gjengen sitt "hovudkvarter" i Bismo. Foto: Aud Hove.

Sjå «bakomfilm»

Det er ikkje berre fyrste sesong av "Trio - Odins gull" som er produsert i 2013! Nei, det eminente produksjonsselskapet Fabelaktiv på Hamar har også greid å starte arbeidet med ein bak-kamera-film om dei to rundene med innspelingar som gjekk føre seg i Skjåk. Her kjem det fyrste klippet frå filmen - det kjem meir seinare på vinteren!