Hausttakk 2018

Hausttakk er ein marknadsdag i Bismo som blir arrangert kvar haust, i år blir det 6. oktober. 

Målet er å fremje lokal matproduksjon og mattradisjon, samt bygge vidare på tradisjonen om at utflytta skjåkverer og folk frå andre stadar kjem til Skjåk om hausten for å drive matauk for vinteren. Like viktig er det å skape ein martna der folk kan få kjøpe mat frå lokale matprodusentar i dalen og frå Vestlandet. 

Besøk Hausttakk og Ståk i Skjåk (Facebook) her.

Det blir stor marknadsplass ved kjøpesenteret. Det vil bli invitert folk frå handelstand, næringsliv, lag og foreiningar og kulturliv som er med å laga til ein stor haustfest.

Ta kontakt om du ynskjer å vere med. Påmelding for gratis stand sendes til: astgjert@online.no eller telefon: 476 56 351