Bispen Camping

Bispen camping i utkanten av kommunesenteret Bismo, har 70 fine oppstillingsplassar for campingvogner og bobilar.

Campingplassen er idyllisk med grasmark mellom furuskogen. Teltplassar er det mange av!

Bispen Camping har og oppstillingsplassar for bussgrupper.

 

Kontakt

Bispen Camping

Bispevegen 4, 2690 Skjåk

Tlf: +47 41 43 61 08

bispen@online.no